زمان پخش برنامه تبلیغاتی آیت الله دکتر مصباحی مقدم از صدا و سیمای ملی تعیین شد.

زمان بندی پخش برنامه تبلیغاتی ایشان بدین شرح است:

 

۱- روز جمعه، ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۴۰ از شبکه رادیویی تهران

۲- روز یکشنبه، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه تلویزیونی تهران

۳- روز دوشنبه، ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه رادیویی تهران

۴- روز سه شنبه، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۴۵ از شبکه تلویزیونی تهران

ارسال دیدگاه