سوابق علمی، اجرایی و مدیریتی

 • استاد تمام دانشگاه امام صادق (ع)
 • دارای سابقه ۳۰ سال تدریس در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، مؤسسه امام خمینی قم و دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • عضو هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری
 • عضو شورای عالی آموزش و پرورش در ۴ دوره ۴ ساله
 • مشاور عالی رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی
 • رئیس اتحادیه جهانی تقریب نهاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مسلمان
 • رئیس هیات موسس اتحادیه جهانی تقریب مذاهب اسلامی با موضوع هم اندیشی اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت در جهان اسلام
 • مدیریت گروه اقتصاد سمت
 • (منتخب شورای عالی حوزه و شورای نگهبان به عنوان مجتهد آشنا به تعلیم و تربیت) (۱۳۷۵-۱۳۹۷)
 • عضو هیأت امنای پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی
 • عضو شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها (با حکم مقام معظم رهبری) (۱۳۷۲ تا کنون)
 • عضو شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۵ _ ۱۳۷۸
 • عضو هیات مرکزی جذب استاد وزارت علوم ۱۳۷۶ تا کنون
 • رئیس کارگروه اقتصادی شورای تحول علوم اسلامی
 • رئیس گروه اقتصادی و شورای بررسی متون علوم انسانی دانشگاهی
 • تألیف ۱۷ جلد کتاب، بیش از ۳۰ مقاله علمی- پژوهشی و راهنمایی بیش از ۴۰ پایان نامه دکتری و ارشد.
 • نماینده دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی
 • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دو سال از دوره های هفتم و هشتم
 • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در دو سال از دوره نهم مجلس
 • عضو شورای عالی پول و اعتبار
 • عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
 • عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی
 • رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی
 • رئیس کمیسیون تلفیق بودجه
 • مدیریت گروه اقتصاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳
 • ریاست مرکز تحقیقات اسلامی – سپاه (۱۳۶۲ تا ۱۳۷۳)
 • قائم مقام دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (۱۳۷۱ – ۱۳۷۴)
 • ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۷۳ _ ۱۳۷۵)
 • ریاست دانشکده الهیات دانشگاه تهران (۱۳۷۵ – ۱۳۷۷)
 • نماینده ولی فقیه در دانشگاه امام حسین علیه السلام (۱۳۷۵ – ۱۳۷۸)
 • رئیس کمیته انقلاب اسلامی بروجرد
 • معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳)
 • ریاست دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع) (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷)
 • موسس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
 • رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار (۱۳۸۶ تا کنون)
 • عضو شورای فقهی بانک مرکزی
 • نایب رئیس شورای فقهی بانک مرکزی
 • عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی
 • عضو انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی
 • عضو انجمن علوم انسانی
 • عضو انجمن علمی اسلام و پیشرفت
 • عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی ایران
 • نایب رئیس انجمن مالی اسلامی ایران
 • عضو شورای دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۷۸ _ ۱۳۸۳
 • عضو شورای دانشگاه تهران ۱۳۷۵ _ ۱۳۷۷
 • مدیر مسوول مجله علمی – پژوهشی مقالات و بررسیها (۱۳۷۵ -۱۳۷۷)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی – پژوهشی قبسات (۱۳۷۶ تا کنون)
 • مدیر مسؤول مجله علمی – پژوهشی نامه حکمت (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷)
 • عضو هیأت تحریریه مجله اقتصاد اسلامی (۱۳۸۲ تا کنون)
 • مدیر مسئول مجله مطالعات قرآن و حدیث (۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸)
 • عضو هیئت تحریریه مجله اقتصاد اسلامی (۱۳۸۲تا کنون)
 • عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات اقتصاد اسلامی (۱۳۸۸ تا کنون)
 • عضو هیئت تحریریه پژوهشنامه اقتصادی ایران (۱۳۹۲ تا کنون)
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی ایران (۱۳۹۰ تا کنون)
 • عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی (۱۳۹۳ تا کنون)
 • عضو هیئت تحریریه مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی (۱۳۹۰ تا کنون)
دکمه بازگشت به بالا