تألیفات آیت الله مصباحی مقدم

۱۹ اثر علمی شامل تألیف و ترجمه در زمینه اقتصاد اسلامی و مقالات متعدد در مجلات علمی کشور:
.
 1. پرسشهای یک دانش آموز تالیف ۱۳۶۱ (انتشارات موسسه در راه حق قم)
 2. بررسی سیستمهای اقتصادی، ترجمه، ۱۳۶۲ (انتشارات ناصر – قم)
 3. درآمدی بر اقتصاد اسلامی ۱۳۶۳ (انتشارات سمت چاپ هشتم ۱۳۸۸)
 4. مبانی اقتصاد اسلامی ۱۳۷۰ (انتشارات سمت چاپ پنجم ۱۳۸۸)
 5. محاضرات فی الاقتصاد الاسلامی، ۱۳۷۵ (دانشگاه آل البیت اردن)
 6. تلخیص و تکمیل مبانی اقتصاد اسلامی ۱۳۷۷ (انتشارات سمت)
 7. مجموعه مقالات اقتصادی – ۱۳۸۳ (انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 8. کلیاتی ازاقتصاد اسلامی چاپ دوم، ۱۳۸۵ (دفتر نشر فرهنگ اسلامی)
 9. مسائل کنونی پول، بانک و مشارکت در شرکتها ترجمه ۱۳۸۵ (انتشارات دانشگاه امامصادق علیه السلام وسازمان بورس و اوراق بهادار)
 10. موجز اسس الاقتصاد اسلامی ۱۳۸۷ (انتشارات سمت)
 11. پول و اسناد تجاری: چک، حواله، برات و … _ ۱۳۸۹ ( انتشارات کتاب مرجع)
 12. مجموعه مقالات عاشورا پژوهی: پیامدهای اجتماعی عاشورا(جلد۳) _ ۱۳۹۰ (انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
 13. بیت المال در اقتصاد و مالیه اسلامی (دلالتهایی برای اصلاح نظام مالیات و یارانه در کشور)- ۱۳۹۴ (انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 14. گفتارهایی درباره حوزه های معرفتی و شناختی اقتصاد اسلامی – ۱۳۹۴ (انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 15. نگاهی نو به مسئله احیاء زمین موات – ۱۳۹۴ (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 16. فصلی از کتاب اقتصاد اسلامی و دانش فرهنگ و ارتباطات – ۱۳۹۵ ( دانشگاه امام صادق ع )
 17. ابزارهای مالی اسلامی – ۱۳۹۶ ( کلک باران)
 18. در گذر زمان، ۳ جلد – ۱۳۹۶ ( دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 19. فقه منابع مالی دولت اسلامی – ۱۳۹۷  ( دانشگاه امام صادق ع )
دکمه بازگشت به بالا