تألیفات

۱۳ اثر علمی شامل تألیف و ترجمه در زمینه اقتصاد اسلامی و مقالات متعدد در مجلات علمی کشور:
پرسشهای یک دانش آموز تالیف ۱۳۶۱ (انتشارات موسسه در راه حق قم)
بررسی سیستمهای اقتصادی، ترجمه، ۱۳۶۲ (انتشارات ناصر – قم)
درآمدی بر اقتصاد اسلامی ۱۳۶۳ (انتشارات سمت چاپ هشتم ۱۳۸۸)
مبانی اقتصاد اسلامی ۱۳۷۰ (انتشارات سمت چاپ پنجم ۱۳۸۸)
محاضرات فی الاقتصاد الاسلامی، ۱۳۷۵ (دانشگاه آل البیت اردن)
تلخیص و تکمیل مبانی اقتصاد اسلامی ۱۳۷۷ (انتشارات سمت)
مجموعه مقالات اقتصادی – ۱۳۸۳ (انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
کلیاتی ازاقتصاد اسلامی چاپ دوم، ۱۳۸۵ (دفتر نشر فرهنگ اسلامی)
مسائل کنونی پول، بانک و مشارکت در شرکتها ترجمه ۱۳۸۵ (انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام وسازمان بورس و اوراق بهادار)
موجز اسس الاقتصاد اسلامی ۱۳۸۷ (انتشارات سمت)
بیت المال در اقتصاد و مالیه اسلامی (دلالتهایی برای اصلاح نظام مالیات و یارانه در کشور)- ۱۳۹۴ (انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
گفتارهایی درباره حوزه های معرفتی و شناختی اقتصاد اسلامی – ۱۳۹۴ (انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
نگاهی نو به مسئله احیاء زمین موات – ۱۳۹۴ (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام)
دکمه بازگشت به بالا