سوابق سیاسی

عضو و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز

عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس

حضور فعال در تحصن علما در دانشگاه تهران قبل پیروزی انقلاب و عضو گروه مستقبلین حضرت امام (ره)

حضور در مبارزات علما و طلاب با رژیم شاه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در حمایت از امام و مراجع تقلید

دکمه بازگشت به بالا